Doelstelling voetbalvereniging H.V.V. '24

Statutaire doelstelling(en) HVV '24

De vereniging stelt zich als doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen:
 • de leden door, met en in de beoefening van de voetbalsport te vormen en te begeleiden;
 • de voetbalsport in het verenigingsbeleid te propageren en te bevorderen en in de vereniging een dusdanig klimaat te scheppen, dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming.

"Materiële (voetbal)doelstelling(en)" en uitgangspunten HVV '24

De vereniging stelt zich als doel haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur het voetbalspel op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de KNVB vastgestelde (beleids-)regels met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
 • Ten aanzien van het beoefenen van het voetbalspel op prestatief niveau streeft HVV '24 voor wat betreft haar eerste en tweede seniorenelftal (de selectie) ernaar dat dit op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt (resp. minimaal 2e klasse KNVB en minimaal 1e klasse reserve);
 • Het eerste uitgangspunt dient te worden gerealiseerd onder gebruikmaking van spelers afkomstig uit de eigen (jeugd-)gelederen.

Doelstelling Jeugdbeleidsplan

De grootste verantwoordelijkheid is het creëren van zodanige voorwaarden opdat voetbal wordt gespeeld, geleerd en dat de jeugd plezier beleeft aan voetbal.
We streven daarbij drie doelen na:
 1. spelplezier bij spelers/speelsters;
 2. spelontwikkeling van spelers/speelsters;
 3. 75% speeltijd voor alle spelers/speelsters.
Door middel van een gericht jeugdbeleid streeft HVV '24 naar een continue verbetering van het aanbod van activiteiten voor de verschillende te onderscheiden doelgroepen (jongens, meisjes op recreatief en/of prestatief niveau), zodat de jeugd op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt geholpen.
 

Uitgangspunten hierbij zijn volgens de Zeister visie op jeugdvoetbal:

 • het opleiden van de jeugd(speler) staat centraal,
 • daarna het leveren van prestatie;
 • er moet zoveel mogelijk geschoold jeugdkader worden ingezet;
 • binnen de vereniging wordt (de doelstelling van) het jeugdbeleid bewaakt door het bestuur en het Hoofd Jeugdopleiding. 
Terug naar boven