• Vrijdagavond 15 juli jongstleden is Jonny van Goethem tijdens de Algemene Ledenvergadering door de vergadering benoemd tot erelid van onze club. Jonny was erg vereerd met deze benoeming. Hij heeft vele functies bekleed bij HVV'24. Zo was hij o.a. kantinebeheerder, interim voorzitter en accomodatiebeheerder. Voorzitter Bruno Everaert reikte Jonny de bijbehorende oorkonde uit. Daarna werd er geproost op dit welverdiende erelidmaatschap!