Lid worden van HVV '24?

Hoe word je lid van H.V.V.'24?

Adspirant leden
Je kunt je als adspirant lid aanmelden via onderstaand formulier.
Opgelet: ingelogde leden krijgen dit formulier niet te zien.
Log uit om het formulier te kunnen bekijken.

Als je het formulier hebt ingevuld, klik je op "Inschrijving versturen".
Hierna krijg je het formulier ingevuld terug via een mail.
Onderteken het formulier voor de incassomachtiging van de contributie.
Stuur of geef het formulier af bij de ledenadministrateur dhr. J. Knibbeler, Leeghwaterstraat 40, 4561 MA Hulst.

Na de aanmelding wordt bekeken of er plaats is binnen de teams.
Adspirant jeugdleden krijgen bij H.V.V.'24 de mogelijkheid om vier gratis proeftrainingen bij te wonen vooraleer er beslist wordt om lid te worden.
Als een adspirant geplaatst kan worden en de incassomachtiging is binnen, gaat de inschrijving verder via Sportlink Club. Zodra de adspirant speler is ingevoerd, gaat het lidmaatschap in.

 

Spelers die lid geweest zijn van een andere club
Voor spelers die van een andere club komen geldt de volgende procedure:
  • Eerst zeg je je lidmaatschap op bij je oude club.
  • Meld je aan bij de ledenadministratie van H.V.V.'24 via onderstaand formulier. Onderteken het incassoformulier en lever het in. (zie de procedure hier boven bij adspirant leden)
  • Na de aanmelding wordt er gekeken of er plaats is binnen de teams. Als er plaats is gaat de procedure verder.
  • De ledenadministrateur vult het digitaal overschrijvingsformulier in in Sportlink Club. Het systeem controleert of aan alle verplichtingen bij de vorige club is voldaan. Als dat zo is, dan wordt de aanmelding goedgekeurd en wordt de speler direct overgeschreven. H.V.V.'24 krijgt per mail een bevestigingsbericht, die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas. Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. De betrokken verenigingen krijgen dan een mail. Zodra aan alle verplichtingen is voldaan wordt de aanmelding goegekeurd. Je mag nu uitkomen voor H.V.V.'24.
De deadline voor overschrijvingen is 15 juni. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers en niet-spelende leden die een niet-betaalde functie hebben of op zich nemen (bijv. leider/trainer van een team, bestuursfunctie, werkploeg e.d.) krijgen een gratis lidmaatschap. Wie zich nog niet heeft aangemeld, dient dit te doen via de website bij "Alles over het lidmaatschap". 
Klik bij het formulier "Vrijwilliger" aan.

NB Zij kunnen ook steunend lid zijn/blijven voor 60 euro.


De jaarlijkse contributie zal omstreeks juli van ieder verenigingsjaar worden geïnd via ClubCollect.

Neem ook kennis van het contributiereglement.
 
Lid worden
 
*
*
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in.

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven