• Contributie

  Inning contributie via NIKKI 

  Beste leden,               

  Samenwerking NIKKI

  H.V.V. ‘24 laat de inning van de contributiegelden over aan NIKKI.

  Wat betekent de samenwerking met NIKKI?

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

  1. U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen.

  2. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

   U ontvangt in de 2de week van augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het lopende seizoen dat verdeeld wordt over 10-maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

  Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Administratiekosten termijnbetalingen
  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

  De actuele NIEUWSBRIEF van NIKKI kun je via de volgende knop lezen: 

  NIEUWSBRIEF NIKKI 2023-2024

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes!

  Wim van Schil, penningmeester en Jan Knibbeler, ledenadministrateur

   

  Contributie 2023-2024

  Categorie
                  

  2023-2024

  Senioren 1ste selectie
                                                            

  170,00

  Senioren A-B-categorie 2de team, 3de team, 4de team en dames

   

  125,00

  JO13 t/m JO19

                              

  125,00                 

  JO8 t/m JO12                           

   

  110,00

  JO6 en JO7

   

  75,00                

  Niet-spelende leden, steunende leden

   

  60,00                

  WIA en 65+leden

   

  30,00                  

  Vrijwilligers (onbezoldigd)

   

  Gratis lid

   Opmerking: De hoogte van de contributie van de spelende leden is leeftijdsgebonden, ook al speel je in een hoger of lager team.