• Contributie

  Inning contributie via ClubCollect 2021-2022

  Beste leden,

  Hieronder vindt u informatie over de inning van de contributie voor het komende seizoen.

  De inning van de contributie wordt uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). De procedure zal in de vierde week van augustus gestart worden.

  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. 

  ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden.

  Zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur, Jan Knibbeler, recente en juiste gegevens van u heeft. Wijzigingen kun je zelf via de app van voetbal.nl aanbrengen.

  De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen.
  De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso!


  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).


  U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html 

  Contributiebedragen seizoen 2021-2022 (aangepast) 

  De bedragen zijn als volgt:

  Bestaande leden:

  Senioren (Heren en Dames): 60 euro i.p.v. 125 euro, 1ste en 2de selectiespelers betalen 40 euro extra voor de waskosten.
  JO13 tot en met JO19 + MO17-1: 100 euro i.p.v. 125 euro
  N.B: Jeugdleden die dit seizoen uitkomen bij de senioren betalen ook 60 euro

  JO8 tot en met JO12: 80 euro i.p.v. 110 euro
  Mini's (JO6 en JO7): 75 euro i.p.v. 100 euro
  Niet spelende leden: 60 euro (is gelijk aan vorige seizoenen)

  WIA en 65+ leden: 30 euro
  Vrijwilligers (onbezoldigd): 0 euro

  Nieuwe leden betalen volgende bedragen:

  Senioren (Heren en Dames): 125 euro
  JO13 tot en met JO19 + MO17-1: 125 euro
  JO8 tot en met JO12: 100 euro
  Mini's (JO6 en JO7): 75 euro
  Niet spelende leden: 60 euro
  WIA en 65+ leden: 30 euro
  Vrijwilligers (onbezoldigd): 0 euro

  Namens het bestuur,
  Wim Van Schil, penningmeester
  wimvanschil@zeelandnet.nl
  06 127 128 36

   Opmerkingen:  

   - De hoogte van de contributie van de spelende leden is leeftijdsgebonden, ook al speel je in een
     hoger team.

  - Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/
    ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website
    www.clubcollect.com