• Contributie

  Inning contributie via ClubCollect 2020-2021

   

  Beste leden,

   

  Hieronder vindt u informatie over de inning van de contributie voor het komende seizoen.

  De inning van de contributie wordt uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). De procedure zal in de vierde week van augustus gestart worden.

  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

   

  ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

   

   

  ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden.

  Zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur, Jan Knibbeler, recente en juiste gegevens van u heeft. Wijzigingen kun je zelf via de app van voetbal.nl aanbrengen.

  De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen.
  De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso!


  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).


  U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html

   

  Contributiebedragen seizoen 2020-2021

   

  De bedragen zijn als volgt:

   Categorie
                 

  2020-2021

  Senioren A-categorie (1ste- 2de)
                                                                 

  170,00

  Senioren B-categorie (lagere senioren en dames)

  125,00

  JO14 t/m JO19                             

  125,00                 

  JO8 t/m JO13                            

   

  110,00

  JO6 t/m JO7                                                        

  100,00                

  Niet-spelende leden, steunende leden                   

  60,00                

  WIA- en 65+leden                                                            

  30,00                  

   

   Opmerkingen:

   

  - De hoogte van de contributie van de spelende leden is leeftijdsgebonden, ook al speel je in een
    hoger team.

  - Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/
    ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website
    www.clubcollect.com

   

  Namens het bestuur van H.V.V.’24,

   

  Jan Knibbeler, ledenadministrateur H.V.V.’24